02 | Zooterapia

Zooterapia, inaczej animaloterapia, to terapia z udziałem zwierząt – naturalna metoda leczenia i rehabilitacji pacjenta poprzez dobroczynny kontakt ze zwierzęciem.

W Polsce najbardziej popularne są:

  • hipoterapia – z udziałem koni
  • dogoterapia (kynoterapia) – z udziałem psów
  • felinoterapia – z udziałem kotów

Zawód Kynoterapeuty jest zawodem

Kynoterapeuta (dogoterapeuta)

(323007)

1.1. Nazwa i kod zawodu (wg Klasyfikacji zawodów i specjalności) Kynoterapeuta (dogoterapeuta) 323007

1.2. Nazwy zwyczajowe zawodu

  • Animaloterapeuta.
  • Edukator prowadzący zajęcia z udziałem psa.
  • Terapeuta prowadzący zajęcia z udziałem psa.
  • Zooterapeuta.

1.3. Usytuowanie zawodu w klasyfikacjach:

ISCO, PKD W MiędzynarodowymStandardzie Klasyfikacji Zawodów ISCO-08 odpowiada grupie:

  • 3259 Health associate professionals not elsewhere classified.

Według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007):

  • Sekcja Q – Opieka zdrowotna i pomoc społeczna.