OLD | Ciekawe lektury

Zapoznaj się z publikacjami:

Anderwald D. (red.) (2008): Woda dla lasu las dla wody. Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej R.10, Zeszyt 2 (18), Rogów;

Kopcewicz J., Lewak S. (2002): Fizjologia roślin. PWN, Warszawa;

Larcher W. (2003): Physiological plant ecology. Springer Verlag, Berlin-Tokyo;

Puchniarski T.H. (2003): Klęski żywiołowe w lasach. Poradnik leśniczego. Metody zapobiegania i likwidacji. PWRiL, Warszawa;

Tranquillini W. (1979): Physiological Ecology of the Alpine Timberline. Tree Existnace at High Altitudes with Special Reference to the European Alps. Springer Verlag, Berlin Heidelberg New York.