02 | Prezentacja

Tu zostanie wstawiona prezentacja z wykładu

W międzyczasie zapoznaj się z filmikiem Marzeny Żachowskiej prezentującym zalety kynoterapii

https://www.facebook.com/lesnezanurzenie/videos/965284311478195

Praca dyplomowa Marzeny Żachowskiej “Samoyed – pies północy, przyjaciel i terapeuta. Wykorzystanie wrodzonego
potencjału psa rasy samoyed w pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą”